HeaderDuikflessen.jpg

Kandidaat 1* duiker

Doel

Een 1*D is een duiker die bekwaam is om veilig en correct gebruik te maken van zijn duikuitrusting in een beschermde trainingsomgeving en die klaar is om openwater ervaring op te doen, begeleid door een ervaren duiker. Hij moet kunnen functioneren volgens het buddy-systeem van de CMAS.

Voorwaarden

 • Minstens 16 jaar zijn bij aanvang van de opleiding.
 • Medische keuring (jaarlijks te herhalen ongeacht brevet).
 • ECG verplicht indien ouder dan 45 jaar (vijfjaarlijks te herhalen ongeacht brevet).

Zwembadgedeelte

(Onder de vorm van permanente evaluatie door een AI.)

 • 100m zwemmen zonder uitrusting.
 • 100m met vinnen, snorkel, masker en lood.
 • 1x masker ledigen.
 • 10m apneu.
 • 20s stilstaande apneu.
 • Ademautomaat op fles kunnen monteren en demonteren.
 • Gecombineerde oefening: voorwaartse sprong + 25m op snorkel + 25m op automaat + eendenduik + 3 x buddy-breathing + 1 x masker ledigen.
 • 50m onder water zwemmen met duikfles.
 • Oefening met reddingsvest en 2de ademautomaat.
 • Equiperen voor openwaterduik en rechtopstaand dalen.
 • Evaluatie theorie door 1*I.

Open water

 • Geen "echt" examen, maar een systeem van permanente evaluatie.
 • Kaartensysteem (paraferen "in training" of "geslaagd").
 • Aftekenen gebeurt door een 1*I, delegatie naar AI mogelijk.

Homologatie kan na minimum 5 en maximum 10 duiken op maximum 15 meter diepte.

Kandidaat 2* duiker

Doel

Een 2*D heeft enige onderwaterervaring opgedaan. Hij moet in staat zijn om onder leiding van een ervaren duiker alle recreatieve duiken uit te voeren. Hij moet daarbij in staat zijn om manifeste duikongevallen te herkennen en er adequaat op te reageren. Een 2*D kan als duikleider fungeren bij eenvoudige duiken.

Voorwaarden

 • Duiken onder begeleiding van een 3*D tot 30m diepte.
 • Duikerleider zijn van een groep met een andere 2*D. De maximum diepte is 20m.

Examen

 • 200m zwemmen.
 • 20m in apneu.
 • 1 x masker ledigen.
 • 30s stilstaande apneu.
 • Gecombineerde proef.
 • 4 x 10m tussen twee flessen.
 • 30m wisselademhaling.
 • Proef met reddingsvest en 2de ademautomaat.
 • Mondeling of schriftelijk theorie examen.

Open water proeven

 • B1 : 500m snorkelen in volledige uitrusting.
 • B2 : Stijging van zone (13-15) tot aan de oppervlakte.
 • B3 : Redding van de zone (8-10) tot aan de oppervlakte - 50m slepen - CPR - O2
 • B4 : Stijgen op 2de ademautomaat van zone (13-15) naar de oppervlakte.
 • BL1: Elementaire duikleiding.
 • BL2: Elementaire duikleiding.
 • BL3: Elementaire duikleiding.

Vereisten

 • 15 duiken in totaal alvorens homologatie 2*D.
 • Geslaagd zijn voor zwembad, theorie en openwaterproeven.

Beperkingen

 • Elke duiker moet minstens 18 jaar zijn.
 • Elke duiker moet tenminste 3 duikleidingen gedaan hebben.
 • Er is ten hoogste 1 mededuiker.
 • Het mag geen bijzondere duik betreffen (zoals beschreven in het veiligheidsreglement).
 • De duikplaats moet hem/haar bekend zijn.
 • Bij een duik met beperkte zichtbaarheid en/of stroming moet een instructeur ter plekke zijn goedkeuring geven.
 • Het mag geen decompressieduik zijn.

Kandidaat 3* duiker

Doel

Een 3*D moet in staat zijn "zelfstandig" te duiken. Hij moet tevens in staat zijn duiken te leiden die geen uitzonderlijke moeilijkheidsgraad hebben (bv. geen duiken met beginnelingen..). Hierbij moet hij alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, alle duikongevallen kunnen herkennen en er gepast op kunnen reageren.

Een 3*D mag:

 • Duiken met alle 2*D.
 • Uitzonderlijk ook duiken met één 1*D indien deze 15 duiken heeft. Max 20 meter.
 • Mag duiken tot maximum 40m. Uitzondering: Zij die hun brevet gehaald hebben voor 01/02/2005 mogen duiken tot 57m.

 

Voorwaarden

 • Aangesloten bij een NELOS club.
 • Medisch geschikt zijn.
 • Minimum 16 jaar.
 • Minstens 6 maand 2*D zijn.
 • Minstens 60 duiken.
 • Minstens 30 duikuren.
 • Minstens 4 duiken in Zeeland gedaan hebben.
 • Minstens 4 duiken vanaf een boot.
 • Minstens 40 duiken tussen 10m en 30m.
 • Minstens 25 duiken in de zone (25-30).

De volgorde van zwembad- en theorie-examen en de openwaterproeven wordt aan de discretie overgelaten van de verantwoordelijke van de duikschool. Evaluatie door minimum 1*I.

Examen

De zwembadproeven moeten binnen de 45min uitgevoerd worden.

 • 25m apneu.
 • 45s stilstaande apneu.
 • 2 x masker ledigen.
 • Gecombineerde proef.
 • Ster met vier duikers.
 • 60m met 2 duikers op 1 fles.
 • 20m in apneu (met fles aan).
 • 4 x 20m tussen twee flessen.
 • Theorie examen.

Open water proeven

Deze proeven mogen pas afgenomen worden na de 25 duiken op 30m:

 • C1: 1000m palmen.
 • C2: Opstijgen van zone (25-30) aan 10m/min + OSB.
 • C3: Redding van zone (8-10) tot 0m + 100m slepen + CPR + O2
 • C4: Zone (25-3): statische wisselademhaling + stijgen op 2de ademautomaat naar oppervlakte.
 • C5: Redding van zone (25-30) tot 10m.
 • CL1: Duikleiding zonder bijzondere specificaties.
 • CL2: Duikleiding zonder bijzondere specificaties.
 • CL3: Duikleiding met gebruik OSB en kompas.
 • CL4: Duikleiding in de Oosterschelde met gebruik OSB en kompas.

Kandidaat AI Assistent Instructeur

Doel

Een AI moet in staat zijn "zelfstandig" te duiken. Hij moet in staat zijn duiken te leiden in alle wateren die courant bezocht worden door Belgische duikers. Hij moet in staat zijn beginnende of onervaren duikers te begeleiden en tevens onder de verantwoordelijkheid van instructeurs bepaalde taken van deze laatste over te nemen. Hij moet alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, alle duikongevallen kunnen herkennen en er gepast op kunnen reageren. Kan zelfstandig instaan voor de opleiding theorie en zwembad van 1*D. Kan zelfstandig opleidingsduiken 1*D uitvoeren.

Een AI mag:

 • Met iedereen duiken zonder beperking van brevet, met uitzondering doopduiken

 

Voorwaarden

 • Lid zijn van een NELOS club.
 • Medisch geschikt zijn.
 • Minstens 18 jaar.
 • Één jaar 3*D zijn.
 • 40 duiken sinds 3*D.
 • Minstens 60 duikuren.
 • In totaal 120 duiken hebben waarvan 40 duiken in de zone (25-30), 20 duiken in de zone (35-40), 30 duiken in de zone (25-30) in zee (Oosterschelde volledig aanvaard), 4 duiken in heldere zee en 4 duiken in de zone (25-30) in zoet water.
 • Cumulatie is toegelaten.
 • Geslaagd zijn voor al de openwaterproeven en duikleidingen.

Examen

Verplichte volgorde, in maximum 35 minuten. Tussen de proeven wordt 1 minuut recuperatie toegelaten. Herkansing is enkel toegelaten bij een technisch defect.

 • 40m in apneu.
 • 60s statische apneu.
 • 3 x masker ledigen.
 • Ster met 6 duikers.
 • 60m met 3 duikers op 1 toestel.
 • Achterwaartse val en 25m apneu met gesloten toestel.
 • Rolsprong - uitrusting afleggen en terug aandoen.
 • 4 x 25m tussen twee flessen.

Schrifteliijk theorie examen met mondelinge evaluatie door een federaal aangestelde jury van minstens twee 2*I en onder algemeen voorzitterschap van een 3*I.

Open water proeven

Verplicht in "onze" wateren uit te voeren. De proeven op 40 meter mogen pas uitgevoerd worden na de vereiste 20 duiken op minstens 40m.

 • D1: 1500m palmen.
 • D2: Opstijgen van de zone (35-40) aan 10m/min + OSB.
 • D3: Redding van de zone (13-15) tot 0m + 150m slepen + CPR + O2.
 • D4: Zone (35-40): statische wisselademhaling + stijgen op 2de ademautomaat naar de oppervlakte.

Duikleidingen

 • DL1: Duikleiding met een beginneling.
 • DL2: Duikleiding met interpretatie van duiktekens.
 • DL3: Duikleiding vanaf een boot.
 • DL4: Duikleiding met proefafname duikleiding.